ທິບພະຍະປະກັນໄພ ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ລ້ຽງອາຫານເດັກນ້ອຍຕາບອດ


ບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ (ສປປ ລາວ)

ໄດ້ລ້ຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຕາບອດ (ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ ທົ່ງປົ່ງ) ເພື່ອຖວາຍເປັນພຣະຣາຊະກຸສົນໃນຫລວງຣັດຊະການທີ 9

ແລະ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫລືອ ມູນຄ່າ 2,700,000 ກີບ

ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2017

 

ພຣະຜູ້ສະເດັດສູ່ສະຫວັນຄາໄລ

ນ້ອມສຳນຶກໃນພຣະມະຫາກະລຸນາທິຄຸນເປັນລົ້ນພົ້ນ

ອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້

ຂ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າ

ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ (ສປປ ລາວ)

3x120cm รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4 รูปที่ 5 รูปที่ 6 รูปที่ 7

 

Back