ທ່ານ ຜອ ສົມສັກ ດາທອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຕົວແທນຫລວງພະບາງ

S__10575881 S__10575884 S__10575885 S__10575891 S__10575914 S__10575915

 

 

ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2017 ທ່ານ ຜອ ສົມສັກ ດາທອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຕົວແທນຫລວງພະບາງ ໄດ້ຮ່ວມພິທີ ເປິດງານ ຮ້ານ ເອເຊຍ ອໍໂຕເຊີວິດສ໌ ທີ່ບ້ານ ຊາງ, ເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ເຊິ່ງມີນັກທຸກລະກິດ, ເຈົ້າເມືອງ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມງານ

Back