ບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ (ສປປ ລາວ) ຂໍຊົມເຊີຍ

ທ່ານ ຫໍລະດີ ວໍລະຣາດ ທີ່ປຶກສາບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ (ສປປ ລາວ) ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງຈາກ 21 ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2017 ໃຫ້ເປັນປະທານສະມາຄົມປະກັນໄພແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນທຳອິດຂອງປະເທດລາວ

36974 37022 37025 S__19021880

 

Back