ປະກັນໄພ

ລາຍລະອຽດຂອງປະກັນໄພແຕ່ລະປະເພດ

1. Motor

2. Fire

3. Marine

4. Miscellaneous

ຕິດຕໍ່ກັບສູນບໍລິການປະກັນໄພ ໄດ້ທີ່

1. ສຳນັກງານໃຫ່ຍ

ຊັ້ນ 5 ອາຄານອາລຸນໃໝ່, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ ລາວ
ເບີໂທ: 021 455 101

2. ສາຂາ: ສະຫວັນນະເຂດ

ບ້ານ ໜອງເດີນ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ເບີໂທ: 030 5482 221

3. ສູນບໍລິການ ນະລິດສະພົງ (ປາກເຊ)

ຫຼັກ 3 ບ້ານ ທ່າອຸດົມ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ເບີໂທ: 030 5865 222, 9841 0999, 5616 8999

4. ສູນບໍລິການ ອິນທະນອງ

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທ: 020 9567 8975

5. ສູນບໍລິການ ເພັດດາວເຮືອງ

ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທ: 020 2820 0088

6. ຕົວແທນ ຄຳກ້ອນ

ບ້ານ ສີລິໄລ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
ເບີໂທ: 020 5565 2793

7. ສູນບໍລິການ ວິໄນ

ບ້ານ ຈອມມະນີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທ: 030 5379 611

8. ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ທຸກສາຂາ

9. ສຳນັກງານດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ໜອງຄາຍ

ເບີໂທ: 020 5985 9200

10. ສຳນັກງານດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ດ່ານນ້ຳເງິນຫ້ວຍໂກ໋ນ

ບ້ານ ນ້ຳເງິນ, ເມືອງ ນ້ຳເງິນ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ເບີໂທ: 030 9230 179

11. ສຳນັກງານດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ດ່ານຫຼວງນ້ຳທາ

ບ້ານ ນ້ຳທາ, ເມືອງ ນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
ເບີໂທ: 020 2881 9789

12. ຕົວແທນ ທອງຈັນ ເກດບຸນພັນ

ບ້ານຫນອງດາ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ເບີໂທ: 020 2283 7522, 020 5231 1717

13. ຕົວແທນ ບຸນສາລີ ດວງພະສິດ

ບ້ານໂພນແກ້ວ ເມືອງຜົ່ງສາລີ ແຂວງຜົ່ງສາລີ
ເບີໂທ: 020 2935 6013, 020 5550 2343