ລົງພື້ນທີ່ຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າ ຊໍການຊັ່ງ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

 

 

15010647681641501064770237150106477208315010647884741501064774544

 

 

ບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ (ສປປ ລາວ) ໂດຍທ່ານ ພະສິນ ພຣຶດພົງ ກຳມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ໄດ້ ລົງພື້ນທີ່ຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າ ຊໍການຊັ່ງ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

Back