ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກຽມຈັດກອງປະຊຸມ ອົງການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພອາຊຽນຄັ້ງທີ່ 20

27883

 

 

ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017 ບໍລິສັດ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ (ສປປ ລາວ) ໂດຍ ທ່ານ ພະສິນ ພຣຶດພົງ ກຳມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກຽມຈັດກອງປະຊຸມ ອົງການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພອາຊຽນຄັ້ງທີ່ 20 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 20-24 ພະຈິກ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ສອນເພັດ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວຫນ້າກົມ ຄລພ, ຮອງປະທານຄະນະຊີ້ນຳລວມກະກຽມກອງປະຊຸມ AIRM ຄັ້ງທີ່ 20

Back