ອູ່ບໍລິການ

ລາຍຊື່ ອູ່ ທີ່ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາ ກັບ ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ

ລຳດັດ
ຊື່ ອູ່ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ  ເບີໂທ ໝາຍເຫດ
1
1
ຍອດ ບໍລິການ ນາຄຳ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 262236, 020 5551 8931  
2
2
ແກ້ວຈັກກະວານ ໂພນຕ້ອງສະຫຼາດ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 562 000, 020 55627502   
3
3
ຄຳທະວີ ປະດັບຍົນ02 ພະຂາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 771 020, 020 5666 4844  
4
4
ນຸ້ຍ ບໍລິການ  ໂພນເຄັງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 5885 8199, 020 9628 0268  
5
5
ບຸດສະດີ ບໍລິການ ຄຳຮຸ່ງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 99805756, 020 5581 4380 ຍັງບໍ່ໄດ້ເຊັນ
6
6
ຈຳໂບ້ໂອໂຕ້ເຊີວິດສ ໄຊສະຫວ່າງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 2822 2899, 020 5955 8989  
ຊຽງແຂວງ 
7
1
ບຸນສົງ ໂພນທອງ ເມືອງ ແປກ ຊຽງແຂວງ 020 9975 5566  
8
2
ນິລັນດອນ ໂງຍ ເມືອງ ແປກ ຊຽງແຂວງ 020 5556 1777  
9
3
ລີເວີຍໜີງ ບໍລີການ ໂພນງາມໃຕ້ ເມືອງ ແປກ ຊຽງແຂວງ 020 2854 3843  
10
4
ຫຼ້າ ອ່ອນນີຕ້າ ໂງຍ ເມືອງ ແປກ ຊຽງແຂວງ 020 2333 3044  
11
5
ວິໄລ ຈອມທອງ ເມືອງ ຄຳ ຊຽງແຂວງ 030 9525 761  
12
6
ຮ້ານ ຫຼ້າ ຈອມທອງ ເມືອງ ຄຳ ຊຽງແຂວງ 020 2247 8665  
ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ພາກໃຕ້
13
1
ຄຳຫວາ ບ້ານ ກາງ ປາກເຊ ຈຳປາສັກ 020 5535 5562  
14
2
ສູມິຕາ/ ຕົງເກືອງ ນາເລົ່າ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 020 9948 8999  
15
3
ສອນໄຊ ຫວ້ຍສຽດ ບໍລິຄຳໄຊ  ບໍລີຄຳໄຊ 020 5503 8380, 020 5675 8883  
16
4
ພອນເພັດ (ນ້ອຍ) ວຽງວິໄລ ທ່າແຂກ ຄຳມ່ວນ 020 9609 9111, 020 9129 0111  
ແຂວງ ພາກເໜືອ
17
1
ລາວກົງ ບໍລິການ   ຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງນ້ຳທາ 020 9696 3999, 020 9663 8999  
18
2
ບົວເກດ ແພງດາລາ ນາໝໍ ເມືອງ ໄຊ ອູດົມໄຊ 020 5689 8888, 020 5675 2222  
19
3
ເດດ ບໍລິການ ນາຫຼວງ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 020 9999 9922, 020 2255 5522